Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia - Informuje!

KOMUNIKAT

Dotyczy jednostek organizacyjnych:

 • Biuro Rektora,
 • Sekretariat Kanclerza,
 • Dział Marketingu i Komunikacji,
 • Dział Aparatury,
 • Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia,
 • Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami,
 • Dział Nauki,
 • Dział Organizacyjno Prawny,
 • Dział Osobowy i Spraw Socjalnych,
 • Dział Rozwoju Uczelni,
 • Dział Studiów i Spraw Studenckich,
 • Kancelaria Ogólna,
 • Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych,
 • Biuro ds. Zakładów doświadczalnych,
 • Dział Techniczny,
 • Archiwum Uczelniane,
 • Biuro Zamówień Publicznych,
 • Dział Ewidencji Środków Materialnych,
 • Dział Finansowy,
 • Dział Inwentaryzacji,
 • Biuro Kwestora i Analityk Finansowy,
 • Dział Księgowości Dział Płac i Stypendiów,
 • Dział Współpracy z Zagranicą,
 • Wydawnictwo,
 • Wieści Akademicki,
 • Rzecznik Prasowy,
 • Inspektorat BHP i OP,
 • Ośrodek Informatyki,
 • Audyt Wewnętrzny,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Dziekanat Wydziału Leśnego,
 • Dziekanat Wydziału Ekonomiczno – Społecznego,
 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
 • Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach,
 • Dziekanat Wydziału Technologii Drewna,
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,
 • Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii,
 • Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na „usługę uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących” usługę świadczyć będzie firma o nazwie:

Printnonstop Sp. z o. o. Sp. Komandytowa,
ul. Zawieprzycka 8L, 20-228 Lublin.

Wdrażanie i uruchomienie systemu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.17 r.. Przedstawiciel Wykonawcy Firmy Printnonstop wraz z Panią Lidią Filas po uprzednim umówieniu wizyty odwiedzi jednostkę w celu zainstalowania aplikacji weryfikującej poziom zużycia materiałów eksploatacyjnych i ilość wydrukowanych kopii. Dodatkowo Wykonawca dzięki aplikacji dostarczał będzie bezpośrednio do pokoju materiały eksploatacyjne bez uprzedniego zgłoszenia użytkownika gdy te będą już na minimalnym poziomie. W szczególnych przypadkach niekompatybilności urządzenia drukującego z aplikacją Zamawiający będzie wysyłał zamówienie na podstawie formularza (załącznik nr 1 do komunikatu) do Wykonawcy a materiał eksploatacyjny zostanie dostarczony do pokoju w kolejnym dniu roboczym w godzinach pracy użytkownika od 7 00 do 15 00.
Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych od Zamawiającego powinien nastąpić bezpośrednio w momencie dostawy nowego materiału eksploatacyjnego. Firma Printnonstop dostarczy Państwu specjalne opakowania na zużyte materiały eksploatacyjne. Należy zapakować zużyty materiał eksploatacyjny w karton pozostały np. po nowym materiale eksploatacyjnym następnie w opakowanie od firmy i starannie okleić taśmą klejącą tworząc paczkę do wysyłki. Kurier odbierze paczkę i oklei ją listem przewozowym.
Wykonawca również od dnia 18.05.17 r. odpowiedzialny jest za serwisowanie urządzeń w zakresie napraw i przeglądów.
Wykonawca na podstawie zawartej umowy użyczy użytkownikowi urządzenia drukujące o różnych parametrach w sytuacji np. powstania nowego stanowiska pracy, uszkodzenia dotychczas używanego urządzenia itp..
W przypadku posiadania przez pracowników materiałów eksploatacyjnych do urządzeń prosimy o ich zebranie w jednym miejscu w pomieszczeniu w celu rozliczenia stanu posiadania przez Uczelnię
Szczegółowych informacji udziela Pani Lidia Filas – Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia tel. 8487053.

Z poważaniem
Kierownik DGiZ
Wiesław Janus

 

 

Załącznik nr 1

(pieczątka jednostki organizacyjnej UP)

…………………………….
(źródło finansowania)
Poznań dnia, ………………………………

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ TUSZY/TONERÓW
L.P. Asortyment – TUSZ/TONER Jednostka miary Ilość
Sztuki/opakowanie UWAGI
(adres, pokój)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
….
….

 

………………………………….. ……………………
.imię i nazwisko oraz podpis (pieczęć i podpis osoby przyjmującej dostawę) dostawcy)