Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Komunikat dotyczący składania wniosków na projekty OPUS, PRELUDIUM

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki zamieściło na stronie internetowej informację, iż udostępniono formularze wniosków do konkursów na projekty badawcze OPUS 13 i PRELUDIUM 13.

OPUS 13 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13
PRELUDIUM 13 https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Wnioski do obu konkursów należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.

Dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego w aktualnie otwartej edycji w/w konkursów w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Senatu odbędzie się spotkanie informacyjne.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki 2 egzemplarzy oświadczenia o niewystępowania pomocy państwa z poprawie uzupełnionym kwestionariuszem oraz 1egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 16 czerwca 2017 r.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).