Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Komunikat w sprawie ubezpieczenia majątkowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2017-2019

P.T. Kierownicy
Jednostek/Komórek Organizacyjnych UP
w/m

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach
2017-2019 usługę od 01.01.2017 roku realizować będzie firma:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO HESTIA S.A.
ul. Hestii nr 1,
81-731 Sopot

Wszystkie sprawy związane z realizacją usługi ubezpieczenia mienia i OC należy zgłaszać:
Pani Lucynie Sznajder-Bobińskiej
tel. 0-61 846-62-79
email: lucszn@up.poznan.pl
budynek Collegium Maximum, parter niska część pok. 54.2

Wszystkie sprawy związane z realizacją usługi ubezpieczenia komunikacyjnego należy zgłaszać:
Pani Beacie Przybyła
tel. 0-61 848-70-60
email: bprzyb@up.poznan.pl
budynek Collegium Maximum, wysoka część pok. 415.

 

Z poważaniem,
Kierownik DGZ
Wiesław Janus