Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Kurs pedagogiczny

 „Pracownicy oraz doktoranci, którzy zostali zakwalifikowani na Kurs pedagogiczny w dniach 24 i 25 czerwca 2017 r. proszeni są o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty za kurs na adres kiwerska@up.poznan.pl w terminie do 31 maja 2017 r.
Brak potwierdzenia spowoduje skreślenie z listy uczestników.
Informacji na temat kursu udziela Pani Beata Kiwerska z Katedry Pedagogiki tel. 61 848 7136.”